O advokátovi

O advokátovi

JUDr. Andrea Stupárová absolvovala bakalárske právnické štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Magisterské právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde po absolvovaní magisterského štúdia následne úspešne zložila rigoróznu skúšku a získala titul "JUDr."


Ako advokátka je zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7327.

Prečo si vybrať nás?

Poskytujeme právne služby s vysokým nasadením so snahou dosiahnuť najlepšie možné výsledky pre klienta.

Search